Darujte nám Vaše 2% resp. 3%

 

 • Obchodné meno (názov): Príroda pre deti

 • Sídlo - obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Mojín 40, 979 01  Rimavská Sobota

 • Právna forma: Občianske združenie

 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42299501

Tlačivá:

 

Ste zamestnanec? Postupujte takto:

 

 • Do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  Z tohoto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia a vypočítať:

 1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40. hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

 2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali

 • Prečítajte si pozorne celé VYHLÁSENIE a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Novinkou je, že prijímateľ sa nedozvie sumu, ktoré ste mu poukázali ale len Vaše meno a adresu:

 • Obe tieto tlačivá, teda VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE, doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vásho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je ešte aj POTVRDENIE O ODPRACOVANÍ MINIMÁLNE 40 HODÍN DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI. 

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok nato, aby previedli Vaše 2% resp. 3% v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

 

Ste fyzická osoba? Postupujte takto:

 

 • Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.
  Vypočítajte si:
 1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40. hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

 2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali

 • V daňovom príznaní pre FO typu A alebo v daňovom prizaní pre FO typu B vyplňte príslušené kolonky na poukázanie 2% resp. 3% z dane v prospech prijímateľa na základe našich údajov. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2% alebo 3% zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je ešte aj POTVRDENIE O ODPRACOVANÍ MINIMÁLNE 40 HODÍN DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI. 
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok nato, aby previedli Vaše 2% resp. 3% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 

Ste právnická osoba? Postup je naslednový:

 

 • Ak ste PO, môžete poukázať 1,0% resp. 2% z dane aj viacerám prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Vypočítajte si Vaše 1,0% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% resp. 2% musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.
 • Poukázať 1% z dane môžete ak ste: PO (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 nedarovala financia vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
 • Poukátať 2% z dane môžete ak ste: PO (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznanie a zaplatenie dane v roku 2017 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospšený účel.
 • V daňovom priznaní pre PO - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa,
 • Údaje o OZ PRÍRODA PRE DETI, ktoré potrebujete do daňového priznanie najdete vyššie. Ak súhlaslíte so zaslaním údajov vami určeným príjímateľom, tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov
 • Riadne vyplenené daňové tlačivlo doručte v lehote, ktorú mate na podanie daňového priznania na Váš daňový úrard a v tomto termína aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok nato, aby previedli Vaše 2% resp. 3% v prospech Vami vybraného prijímateľov.

 

Dôležité termíny

 

 • 31. marec 2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

 • 31.marec 2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

        Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje          v tomto predĺženom termíne!
        Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2%         v termíne na podanie daňového priznania.

 • 30. apríl 2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 •